Służba Geodezyjna i Kartograficzna

 

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
15-213 Białystok, Mickiewicza 3
https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/wojewodzka-inspekcja-geodezyjna-i-kartograficzna 

Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - Mirosława Wojciuk
tel. 85 7439401
mwojciuk@bialystok.uw.gov.pl  wigik@bialystok.uw.gov.pl 

 

Starostwo Powiatowe w Augustowie
Wydział Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości
16-300 Augustów, ul. Brzostowskiego 2

Geodeta Powiatowy - Leszek Osyda
tel. 87 6155213
leszek.osyda@st.augustow.wrotapodlasia.pl 

Starostwo Powiatowe w Białymstoku
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości
15-085 Białystok, ul.  Branickiego 13

Geodeta Powiatowy - Mirosława Drewnowska
tel. 85 7406395
geodezja@st.bialystok.wrotapodlasia.pl  podgik@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości
17-100 Bielsk Podlaski,  ul. 11-go Listopada 4

p.o. Geodety Powiatowego - Justyna Korniluk
tel. 85 8331122
starosta.bbi@powiatypolskie.pl

Starostwo Powiatowe w Grajewie
Wydział Geodezji i Kartografii
19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6A

Naczelnik Wydziału - Monika Pyśk
tel. 86 2738488
wg@starostwograjewo.pl 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości
17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1

Geodeta Powiatowy - Halina Leszczyńska
tel. 85 6822029
hleszczynska@powiat.hajnowka.pl starostwo@powiat.hajnowka.pl 

Starostwo Powiatowe w Kolnie
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
18-500 Kolno, ul. 11-go Listopada 1

Geodeta Powiatowy - Krzysztof Kowalczyk
tel. 86 2784889 
wydzial.geodezji@powiatkolno.home.pl 

Starostwo Powiatowe w Łomży
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27

Geodeta Powiatowy - Maciej Karwowski
tel. 86 2156925, maciej.karwowski@powiatlomzynski.pl 

Starostwo Powiatowe w Mońkach
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
19-100 Mońki, ul. J. Słowackiego 5a

p. o. Kierownika Wydziału - Paweł Żak
tel. 85 7278813
p.zak@monki.pl geodezja@monki.pl 

Starostwo Powiatowe w Sejnach
Wydział Geodezji i Kartografii
16-500 Sejny, ul. 1-go Maja 1

Geodeta Powiatowy - Anna Lutyńska
tel. 87 5173916
geodezja@powiat.sejny.pl 

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości
17-300 Siemiatycze, ul. Legionów Piłsudskiego 3

Geodeta Powiatowy - Roman Łopaciuk
tel. 85 6566540
geodezja@siemiatycze.pl 

Starostwo Powiatowe w Sokółce
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości
16-100 Sokółka, ul Marszałka J. Piłsudskiego 8

Dyrektor Wydziału - Leszek Stankiewicz
tel. 85 7110844
geodezja@sokolka-powiat.pl 

Starostwo Powiatowe w Suwałkach
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Architektury
16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 60

Geodeta Powiatowy - Halina Wasilewska
tel. 87 5659220
halina.wasilewska@powiat.suwalski.pl bok@powiat.suwalski.pl 

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
Wydział Geodezji, Kartografii i Gosp. Nieruchomościami
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A

Geodeta Powiatowy - Ewa Łopieńska
tel. 86 4770201 w.38
ewa.lopienska@wysokomazowiecki.pl powiat@wysokomazowiecki.pl 

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
18 - 300 Zambrów, ul. Fabryczna 3

Geodeta Powiatowy - Tomasz Żychowski
tel. 86 2712418 w.31
geodezja@powiatzambrowski.com

Urząd Miasta Białystok
Departament Geodezji
15-950 Białystok, ul. Słonimska 1

Geodeta Miejski - Alina Turowska
tel. 85 8696300
dg@um.bialystok.pl 

Urząd Miasta Łomża
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
18 - 400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27

Geodeta Powiatowy - Maciej Karwowski
tel. 86 2156925
maciej.karwowski@powiatlomzynski.pl 

Urząd Miasta Suwałki
Wydział Geodezji Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1

tel. Geodeta Miejski - Radosław Wysocki 
tel. 87 5628143
rwysocki@um.suwalki.pl geo@um.suwalki.pl 

Powrót na początek strony