SKOROWIDZE DOSTĘPNYCH MAP


STANDARDOWE OPRACOWANIA KARTOGRAFICZNE

Mapa topograficzna w skali 1:10000 w układzie PL-UTM opracowane na podstawie BDOT10k (format dostępnych danych: tiff, geotiff, pdf, papierowy wydruk ploterowy)


NIESTANDARDOWE OPRACOWANIA TOPOGRAFICZNE

Mapy topograficzne 1:10000 w układzie 1965 (format danych: tiff, geotiff, dwukolorowy wydruk ploterowy)

Mapy topograficzne 1:10000 w układzie 1965 (format danych: dwukolorowy wydruk poligraficzny)

Mapy topograficzne 1:10000 w układzie 1992 (format danych: tiff, geotiff, kolorowy wydruk poligraficzny lub kolorowy wydruk ploterowy)

Mapy topograficzne 1:10000 w układzie 1992 opracowane na podstawie TBD (format danych: tiff, geotiff, kolorowy wydruk poligraficzny lub kolorowy wydruk ploterowy)

Mapy topograficzne 1:25000 w układzie 1965 (format danych: tiff, geotiff, kolorowy wydruk poligraficzny lub kolorowy wydruk ploterowy)

Mapy topograficzne 1:50000 w układzie 1965 (format danych: tiff, geotiff, kolorowy wydruk poligraficzny lub kolorowy wydruk ploterowy)

Mapy topograficzne 1:50000 w układzie WGS84 (format danych: tiff, geotiff, kolorowy wydruk poligraficzny lub kolorowy wydruk ploterowy)

Mapy topograficzne 1:100000 w układzie GUGiK80 (format danych: tiff, geotiff, kolorowy wydruk poligraficzny lub kolorowy wydruk ploterowy)


KARTOGRAFICZNE OPRACOWANIA TEMATYCZNE

Mapa glebowo-rolnicza 1:5000 w układzie 2000 (format danych: shp, tiff, geotiff)

Mapa glebowo-rolnicza 1:25000 w układzie 1992 (format danych: shp, tiff, geotiff)

Mapa glebowo-rolnicza 1:100000 w układzie 1992 (format danych: shp, tiff, geotiff)

Powrót na początek strony