OTWARTE DANE

Materiały wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępniane nieodpłatnie na podstawie art. 40a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Pobranie i korzystanie z poniższych danych nie wymaga złożenia wniosku o udostępnienie materiałów zasobu.

BAZA DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH 1:10000 (BDOT10k):

Powrót na początek strony