URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W BIAŁYMSTOKU
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
wodgik@podlaskie.eu tel. 85 66 54 519
pok. 019

Jan ZABIELSKI - Geodeta Województwa
jan.zabielski@podlaskie.eu tel. 85 66 54 522
pok. 006

Danuta KONOPKA - Kierownik WODGiK
danuta.konopka@podlaskie.eu tel. 85 66 54 560
pok. 005

Joanna POPKO - główny specjalista
joanna.popko@podlaskie.eu tel. 85 66 54 519
pok. 019

Mariusz FABISIAK - inspektor
mariusz.fabisiak@podlaskie.eu tel. 85 66 54 519
pok. 019

Aneta ŻOCHOWSKA - pomoc administracyjna
aneta.zochowska@podlaskie.eu tel. 85 66 54 518
pok. 006

Powrót na początek strony